18

sep

Luftburen smittspridning – disputation 18 september

18 september 2020 09:15 till 12:00 | Övrigt
Två människors ansikten vända mot varandra med utandade partiklar i luften mellan.
Malin Alsved försvarar sin avhandling i Aerosolteknologi den 18 september 2020. Foto: Malin Alsved.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av vår miljö och vårt samhälle. De cirkulerar ständigt bland människor, djur och växter, och de har stor påverkan på både individ- och samhällsnivå eftersom de gör oss och våra närstående sjuka. 

Om händelsen

18 september 2020 09:15 till 12:00

Plats:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GvrXQLsqYzo

Kontakt:

malin [dot] alsved [at] design [dot] lth [dot] se