Kompetens- och karriärutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med kompetens- och karriärutveckling för att ge våra medarbetare möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter.

Utbildningar för medarbetare

Som anställd vid Lunds universitet kan du söka de flesta kurser som ges inom den universitetsspecifika internutbildningen.

Vi har drygt 1000 deltagare per år på dessa utbildningar. De riktar sig oftast till specifika målgrupper, men kan också vara av mer generell karaktär, exempelvis inriktade på projekt- eller processarbete.

Akademisk karriärutveckling

Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till karriärutveckling för vår akademiska personal, antingen inom akademin eller utanför.

Aktiviteterna genomförs på engelska och anpassas efter om deltagarna är doktorander, postdoktorer eller forskargruppsledare.

Karriärutveckling för akademisk personal – medarbetarwebben.lu.se

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning riktar sig framförallt till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningen vid Lunds universitet.

Utbildningen bedrivs av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU.

Högskolepedagogisk utbildning – ahu.lu.se

Internationella utbyten

Våra internationella utbyten ger värdefulla perspektiv och lägger ofta grunden till långsiktiga samarbeten i nya spännande regioner. Detta är viktigt och roligt – både för individen och Lunds universitet.

Stipendier för utbyten finns att söka för olika anställningskategorier. 

Dessutom har flesta fakulteter olika samarbetsavtal som möjliggör andra typer av internationella personalutbyten.

Internationella möjligheter och samarbeten – medarbetarwebben.lu.se

Chef- och ledarskapsutbildningar

Ett gott ledarskap har självfallet stor betydelse för en verksamhets förmåga att nå goda resultat. Det är också en framgångsfaktor för att kunna säkerställa hög kvalitet inom forskning och utbildning – något som betonas i universitetets strategiska plan.

För ge dig möjlighet att utvecklas i din chefsroll hos oss erbjuder vi kompetensutveckling och stöd i form av ett flertal olika kurser och program.

Kurser och program för chefer och ledare – medarbetarwebben.lu.se

 

Kontaktinformation

Åsa Thormählen
Sektionen HR

Telefon:
046-222 70 15

E-post:
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se

 

Följ oss på LinkedIn

 

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

logotyp Euraxess