Ledning och organisation

Översikt över universitetets organisation

 

organisationsschema lunds universitet

Klicka på bilden för att se en förstorad version.

 

Universitetskollegiet, rektor/universitetsledningen, internrevisionen och universitetets holdingbolag och stiftelser är direkt underställda universitetets styrelse.

Följande verksamheter rapporterar till rektor/universitetsledningen:

* samt övriga beslutande organ som regleras i universitetets arbetsordning:

 

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se