FAQ för studenter – coronaviruset

Här har vi samlat vanliga frågor som kommit in från studenter gällande coronautbrottet, Lunds universitets hantering av krisen, och situationen för dig som student.

Om du har symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte träffa någon annan.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

Lista över vanliga symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning av covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning för covid-19 i Skåne 1177.se

 

 

Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

Om någon du bor ihop med eller står nära är smittad – 1177.se

Information om någon i din närhet är bekräftat smittad – Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Vad gäller om jag bor på korridor?

Personer som delar vissa ytor i boendet – som exempelvis studentkorridorer – undantas generellt från att anses vara hushållskontakter, under förutsättning att fysisk distansering har skett.

Den som är smittad ska följa rekommendationer från smittskyddsläkare.

Läs Region Skånes smittskyddsblad (PDF 136 kB, ny flik)

 

Var en bra vän och fråga om din korridorkompis behöver hjälp med något.

Den som är smittad med covid-19 ska följa rekommendationer från smittskyddsläkare.

Läs Region Skånes smittskyddsblad (PDF 136 kB, ny flik)

Personer som delar vissa ytor i boendet – som exempelvis studentkorridorer – undantas generellt från att anses vara hushållskontakter, under förutsättning att fysisk distansering har skett.

Om du är orolig för något gällande din boendesituation är du alltid välkommen att kontakta din hyresvärd. De finns där för att stötta sina boende.

Om din kurs är campusförlagd och du tillhör en av riskgrupperna för covid-19, kan du kontakta studievägledaren på din institution eller fakultet för att se hur ni kan lösa det på bästa sätt.

Se information för riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om det händer något på din korridor som gör att du inte känner dig trygg där, ska du ta upp det med din hyresvärd.

Händer det efter kontorstid kan du kontakta väktare.

AF Bostäders hyresgäster kan kontakta Securitas, telefon: 046-30 74 26.

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer när det gäller användande av munskydd.

Det innebär att man från universitetets sida inte kräver att medarbetare och studenter ska använda munskydd.

Men de som vill får naturligtvis använda munskydd i universitetets lokaler, och det kan finnas verksamheter inom universitetet där bedömningen är att munskydd krävs och där lokala beslut fattas i sådana fall.

Se även Folkhälsomyndighetens webbplats

För oss på Lunds universitet är det viktigt att du får en bra utbildning. Om du har frågor ska du i första hand vända dig till undervisande lärare, kurs- eller programansvarig, eller studierektor.

Din studentkår bevakar också kvaliteten på utbildningen. Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta din studentkår. 

Det ser olika ut för olika fakulteter – se vad som gäller för din fakultet:

Fakulteternas information om corona/covid-19

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet.

Läs mer om studiemedel på CSN:s sida om coronainformation

Pandemin påverkar hela vår omvärld. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika och rekommendationer och restriktioner uppdateras löpande.

Du kan skaffa dig en överblick genom att bevaka följande:

Håll även koll på värduniversitetets/ värdorganisationens webbinformation om Covid-19.

Tänk också på att om du genomför ditt utbyte på distans omfattas du inte av StudentUT.

Har du frågor? Kontakta det internationella kontoret på din fakultet.

 

Sverige har inget krav på karantän för resenärer som reser från utlandet till Sverige.

De generella reglerna att du ska isolera dig om du har minsta symtom på sjukdom, samt att du ska hålla avstånd till andra, gäller.

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna i samband med virusets utbrott.

Gruppen bevakar de ansvariga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

En operativ arbetsgrupp hanterar de löpande aktiviteterna som att hålla verksamheten uppdaterad och svara på inkommande frågor och synpunkter från studenter och medarbetare.

Om du har frågor kan du som student vända dig till studentreceptionen [at] lu [dot] se (studentreceptionen@lu.se.)

Det pågår en rad olika initiativ från medarbetare och studenter vid Lunds universitet för att bidra i krisen.

På webbsidan #Tillsammans mot corona samlar vi goda exempel till inspiration för andra.

#Tillsammans mot corona – initiativ från Lunds universitet

Verksamheter inom Lunds universitet som vill bidra med skyddsutrustning och desinfektionsmedel kan kontakta material.sus@ skane.se.

Studenter inom de medicinska utbildningarna som vill ställa upp och arbeta i vården kontaktar vården via: Covid19.bemanning.sus @skane.se

Kontakt

Har du frågor med anledning av coronakrisen så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se