Stipendier för utlandsstudier

Inom och utanför Europa

Inom Europa

Utbytesstudier med stipendium

Om du vill studera utanför Sverige, men inom Norden och Europa, kan du söka Nordplus- eller Erasmus+ stipendium. Stipendiet fungerar som ett komplement till ditt studiemedel och är tänkt att täcka dina extrakostnader i samband med utlandsvistelsen. För att kunna söka Nordplus- eller Erasmus+ stipendium måste du vara nominerad till utbytesstudier via Lunds universitets gemensamma utbytesprogram eller via din institution/fakultet. Om du ska göra t.ex. datainsamling i Europa kan du söka Crafoordska stiftelsens resestipendium.

Det tvärvetenskapliga EUGLOH-projektet ger tillgång till möjlighet till kortare utlandsvistelser utan kostnad vid ett av de fem europeiska universiteten inom EUGLOH-nätverket. Mobiliteten omfattar kurser online, workshops, sommarskolor, praktikplatser och konferenser.

Utanför Europa 

Studier eller fältarbete med stipendium

Inom Lunds universitet finns det särskilda program för studier utomlands som kan ge dig generösa stipendier. Ett sådant är Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, ett annat är fältarbete via Minor Field Studies (MFS). Dessa program har särskilda ansökningsprocesser.

Andra program och nätverk

Dessutom är Lunds universitet medlem i flera olika nätverk och program som har till syfte att öka samarbetet mellan universitet i olika regioner, ofta genom att underlätta utbyte för studenter. Det kan vara intressant för dig som vill studera utomlands att läsa mer om dessa samarbeten.

Läs mer om våra internationella program och samarbeten

Studenter vid Graduation vid Birmingham University. Foto.

Kontaktinformation

Studentreceptionen
studentreception [at] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 00
Växel: 046-222 00 00

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Öppettider:
Måndag-fredag 9.30-12.30

Postadress:
Studentreceptionen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund