Tips för en bra ansökan

Det tar tid att välja universitet och att sammanställa sin ansökan. Du ansöker om utbytesstudier minst ett halvår och ända upp till ett år före själva utbytet.

Student sitter vid dator. Foto.

Hitta rätt bland kurser och partneruniversitet

Via din fakultets ansökningssidor kommer du att kunna se vilka universitet som är tillgängliga för aktuell ansökningsperiod. Fakulteten behandlar din ansökan och i konkurrens med andra sökande kan du bli nominerad för utbytesstudier.

Att hitta lämpliga kurser och sätta samman en studieplan är den tyngsta och mest tidskrävande delen av ansökan.

För att hitta vilka universitet du kan söka till går du in på din fakultets webbplats, med information om utbytesstudier.

Du måste på egen hand sätta dig in i ett annat studie- och universitetssystem. I vissa länder är universitetssystemet nationellt, liksom i Sverige, men i andra kan det skilja sig åt mellan universiteten inom landet. Var beredd på cirka 15–20 timmars arbete med att förbereda din ansökan.

Planera dina studier

Att avgöra vilka kurser som passar är i första skedet upp till ditt eget omdöme. Utgå inte ifrån hur det svenska universitetssystemet är uppbyggt, det kan till exempel tänkas att ett tredje år i Lund motsvaras av andra eller fjärde året på ett utländskt universitet. Utgå istället från vad du behöver och vill, nämligen kurser som ligger på lämplig nivå och passar din utbildning.

Du bör ta reda på följande information:

  • Hur många poäng krävs för heltidsstudier?
  • Behövs särskilda förkunskaper?
  • Finns det restriktioner för vilka kurser jag kan söka?

Det kursval som du gör i din ansökan är inte definitivt. Kursutbudet för den termin/det år som du söker för är ofta inte tillgängligt vid tiden för ansökan. Du får utgå från det kursutbud som är tillgängligt. Oftast ändras inte kursutbudet nämnvärt från termin till termin eller från läsår till läsår.

Skulle du bli nominerad kan dina kursval ändras flera gånger innan du påbörjar en utbytesperiod. Det är värduniversitetet som slutligen avgör vilka kurser du blir antagen till.

Tillgodoräknande

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet. Läs mer om tillgodoräknande på respektive fakultets/institutions hemsida.