Studerandeskyddsombud

Ta hjälp av ditt studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö.

Det här kan du få hjälp med

Upptäcker du som student brister i din fysiska- eller psykosociala miljö kan du vända dig till prefekten på din institution och/eller ditt studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden kan representera dig för att påverka arbetsförhållandena. Exempel är att studerandeskyddsombudet för frågan vidare till ansvarig, till kår eller till den lokala kommittén för hälsa, miljö och säkerhet.

Ett studerandeskyddsombud kan också begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond kan gälla både den fysiska och psykosociala miljön.

Notera att studerandeskyddsombudet har tystnadsplikt.

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTHs samordnare för arbetsmiljö och likabehandling.

Lista över studerandeskyddsombud

Lunds universitets studentkårer (LUS) sammanställer varje termin en lista över vilka som är studerandeskyddsombud vid Lunds universitet. I listan kan du se vem som är studerandeskyddsombud för dig. Kontakta honom eller henne om du har frågor kring din arbetsmiljö som student.

Studerandeskyddsombud VT2020 (PDF 43 kB, ny flik)

Kontaktinformation

studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se
Telefon: 070-456 66 13