Försäkringar

Som student är du automatiskt skadeförsäkrad under skoltiden. Men du måste själv teckna en hemförsäkring för ditt boende. Om du reser utomlands på egen hand, utanför ramen av våra utbytesavtal, behöver du även ordna en egen reseförsäkring.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring för ditt boende. Om du inte har en hemförsäkring kan till exempel inbrott eller vattenskada i ditt hem bli väldigt dyrt. Det finns många bolag att välja mellan och de flesta erbjuder student- eller ungdomsrabatt. 

Tänk på att den automatiska reseförsäkringen i en hemförsäkring inte alltid gäller studier och arbete. Prata med ditt hemförsäkringsbolag om detta.

På Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du jämföra olika försäkringsbolags villkor. 

Gå direkt till Konsumenternas.se

Olycksfallsskydd på fritiden

I en hemförsäkring finns det ofta inkluderat ett par andra saker, till exempel olycksfallsskydd och reseskydd. Det är viktigt att framför allt få med olycksfallsskyddet för att du ska vara försäkrad på din fritid. Det kan handla om att du bryter benet i en fotbollsmatch som studentkåren arrangerar eller att du halkar och skadar dig på väg hem från studentnationen.

Lunds universitets personskadeförsäkring gäller enbart under skoltid. Skoltid definieras som en aktivitet som skolan (Lunds universitet) arrangerar som en del av din utbildning. Kontrollera därför att din hemförsäkring innehåller en olycksfallsförsäkring så att du även är försäkrad på din fritid. Alternativt kan du teckna olycksfallsförsäkring separat eller som ett tillägg.

Läs mer om olycksfallsförsäkringar på Konsumenternas.se

Försäkring under skoltid

Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta.

Personskadeförsäkring för studenter

Försäkring vid utlandsstudier

Innan du åker utomlands på utbytesstudier ska du kontakta din internationella koordinator vid Lunds universitet för att få mer information om din försäkring. När du reser inom ramen för våra utbytesavtal, har du som utresande student eller praktikant vid Lunds universitet ett försäkringsskydd via Kammarkollegiet.

Läs mer om försäkringar och visum

Du som planerar studera eller praktisera utomlands utanför ramen av våra utbytesavtal täcks generellt inte av någon försäkring genom Lunds universitet. Vi rekommenderar dig att prata med ditt hemförsäkringsbolag i Sverige om att utöka ditt befintliga reseskydd.

Om du ska resa inom EU ska du, oavsett om du åker via våra utbytesavtal eller inte, beställa ditt EU-kort genom Försäkringskassan.

Beställ EU-kort via Försäkringskassans webbplats

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till Lunds universitet täcks av olika försäkringar.

Läs mer om försäkringar för inresande studenter här

Kontaktinformation

Försäkringsansvarig för in- och utresande studenter
Ylva Sörhede
studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 15

Ansvarig för studenternas personskadeförsäkring
Daniel Huledal, planeringssekreterare
daniel [dot] huledal [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 58