Personskadeförsäkring

Som student omfattas du av en personskadeförsäkringen som i stort sett överensstämmer med den arbetsskadeförsäkring som finns för anställda.

Försäkringens villkor

  • Gäller studenter och doktorander enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen.
  • Gäller i Sverige. Den gäller under skoltid* och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.
  • Gäller vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.

Försäkringen är tecknad via Kammarkollegiet.

*Skoltid definieras som en aktivitet som Lunds universitet arrangerar, som ditt program eller kurs definierar som en del av din utbildning. Tänk på att personskadeförsäkringen inte gäller om någon annan än Lunds universitet arrangerar en aktivitet, t.ex. en studentkår eller en studentnation. För de tillfällena måste du ha en privat hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Mer om hemförsäkring/olycksfallsförsäkring

Mer om din studentförsäkring på gratisstudentförsäkring.se

Så här gör du en skadeanmälan

Fyll i och underteckna blanketten "Skadeanmälan - Personskada studerande".
Skicka den till Registraturen, Box 117, 221 00 Lund.

Skadeanmälan - Personskada studerande (ny flik Kammarkollegiets webbplats)

Försäkringar vid utbytesstudier

Alla studenter som reser inom ett utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT.

Läs mer om försäkringar vid utbytesstudier

Kontaktinformation

Försäkringsansvarig för in- och utresande studenter
Ylva Sörhede
studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 15

Ansvarig för studenternas personskadeförsäkring
Daniel Huledal, planeringssekreterare
daniel [dot] huledal [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 58