Framtidsveckan

Med den populärvetenskapliga, årligen återkommande Framtidsveckan vill vi sprida kunskap om den senaste forskningen vid Lunds universitet. Veckan riktar sig till studenter, näringsliv, alumner, allmänhet och anställda som är intresserade av våra tids största framtidsfrågor.

En rosa bild som visar en kompass och symboliserar Lunds universitets Framtidsvecka

Framtidsveckan 12-18 oktober 2020

Framtidsveckan kommer att bli av i år, men vara lite annorlunda än förra årets arrangemang.

Flera av veckans evenemang kommer att erbjuda deltagande på plats, men vara begränsade i antal enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nytt för i år är även att nästan alla arrangemang som erbjuder fysiskt deltagande kommer att kräva en föranmälan, för att säkerställa att maxgränsen för antal deltagare inte överstigs. Däremot kommer nästan alla evenemang som anordnas under vecka att göras tillgängliga online, antingen via webbsändningar, alternativt videoklipp, eller som ljudinspelningar. Några av evenemangen online kommer också att kräva föranmälan.

All information om veckans olika arrangemang, hur man anmäler sig och hur man kan ta del av evenemangen online kommer att publiceras på den här sidan.

Årets tema är Krafter i rörelser. Självklart kommer corona och dess påverkan, en stor kraft i rörelse, att tas upp under veckan, men även andra, lika viktiga krafter och dess påverkan på vår framtid kommer att diskuteras och synliggöras. I slutet av september släpps hela programmet. Redan nu finns smakprov av veckans olika events i vårt kalendarium. Alla programpunkter kommer vi att länka till här nedanför allt eftersom de publiceras i kalendariet.

Under veckan kommer även en podd om "Korset i nationens intresse: kristendom, populism och nationalism" att publiceras. Se programmet för mer information.

Coronainformation:

I dessa tider värnar vi speciellt om alla deltagares säkerhet och hälsa och Framtidsveckan följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. Det betyder att det är begränsat platsantal för evenemang som genomförs i fysiskt format. Lokaler och logistik inför och efter evenemang är också anpassat så att möjlighet till avstånd kan erbjudas. Vi uppmanar alla som känner minsta symptom på förkylning eller annan sjukdom att stanna hemma!

VECKANS PROGRAM

Onsdag 14 oktober

Rädslans Geografi: Strategier för tryggare stadsmiljöer
PLATS: LUX aula och online I TID: 09:30-11:00 I Kräver föranmälan

Hälsovetenskapens dag: Så maxar vi nyttan av forskningen - implementering av nya arbetssätt i vård och samhälle
PLATS: ZOOM-WEBINAR I TID: 13:00-15:45 

The future of traveling, mobility and flying
PLATS: Lunds Stadsbibliotek & Online I TID: 15:00-16:00 I Kräver föranmälan

En levbar framtid utan antibiotika?
PLATS: Palestra nedre hörsal I TID: 16:30-18:30 I Kräver föranmälan

Who’s in charge? – Accountability and the Sustainable Development Goals
PLATS: Live-stream Youtube I TID: 17:00-19:00

Torsdag 15 oktober

Humor i kris
PLATS: Stadsbiblioteket i Lund I TID: 12:00-13:00 I Kräver anmälan

EU efter corona
PLATS: Palaestra nedre I TID: 12:30-14:30 I Kräver anmälan

Social Movements – a force for change?
PLATS: Edens hörsal & Online I TID: 15:00-16:30 I Kräver anmälan

Framtidens forntidsforskning: tekniska möjligheter öppnar upp för nya arkeologiska frågor
PLATS: Lunds stadsbibliotek I TID: 17:00-18:00 I Kräver anmälan

Musik som krafter i rörelse
PLATS: Kapellsalen, Palaestra et Odeum I TID: 19:00

The future is already here: A virtual tour of Lund University Humanities Lab
PLATS: ZOOM I TID: 15:00-15:30

Kontaktinformation

Louise Pierce, projektledare

louise [dot] pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (louise.pierce@kommunikation.
lu.se)

Telefon:
046-222 79 01