Övriga stipendier

Förutom resestipendier och universitets- och nationsstipendier finns det ytterligare ett antal stipendier som vänder sig till studerande på grundutbildningsnivå vid Lunds universitet. Längst ner på sidan hittar du även utvalda externa stipendier.

Aktuella stipendier

Det finns för tillfället inga stipendier att söka i denna kategori.

Kommande ansökningsperioder

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2020.

Så här ansöker du

Logga in i ansökningssystemet (öppnas i ny flik)

Du ansöker via ett formulär direkt i ansökningssystemet om inget annat anges. Även bilagor bifogas digitalt. Du kan bara ansöka om stipendium under ansökningsperioderna.

Läs ledigkungörelsen noga innan du ansöker för att vara säker på att du är behörig att söka. Där kan du också läsa vilken information som ska bifogas ansökan för att den ska vara komplett.

Beslut och utbetalning

Handläggningstiden varierar för de olika stipendierna. Besked skickas ut till samtliga sökande via e-post. Om du har beviljats ett stipendium behöver du skicka in en rekvisitionsblankett till Stiftelseförvaltning för att få ditt stipendium utbetalat. Du hittar rekvisitionsblanketten i ansökningssystemet i anslutning till din beviljade ansökan. Observera att stipendiet inte kan användas till en resa/projekt vid annat tillfälle eller för annat ändamål än vad som anges i beslutet. Under sommarmånaderna kan det dröja några veckor innan du får ditt stipendium utbetalat.

Externa stipendier

Externa stipendier söks inte via ansökningssystemet. Läs respektive utlysning för mer information.

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier. 

Ansökningsblankett och mer information hittar du på stiftelsens webbplats:

www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökan skickas till:

Lunds universitet
Registrator
Box 117
221 00 Lund

Senast den 9 oktober ska ansökan ha kommit in. Var noga med att skicka in alla bilagor som efterfrågas. 

Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse

För studerande vid Lunds universitets ekonomiska fakultet. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Ansökningsblankett och mer information hittar du på Swedbanks webbplats

Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem SSSH

Stipendier för dig som går eller har gått din sjuksköterskeutbildning i Lund.

Läs mer och ansök på Föreningen södra Sveriges Sjuksköterskehems webbplats

Kontaktinformation

Stiftelseförvaltning
stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Box 117
221 00 Lund

Emma Haverlind
Telefon: 046-222 71 44

Olof Jernryd
Telefon: 046-222 71 48

Krister Åstrand
Telefon: 046-222 71 45