Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Vill du arbeta med att förändra förutsättningarna för framtidens klimat?

Tillämpad klimatstrategi är ett masterprogram framtaget för dig som vill ha verktyg att förändra och påverka både samhället och klimatet. Speciellt bra passar den dig som vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller med att anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen. Utbildningen riktar sig främst till dig som vill arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå eller som vill forska inom området. Masterprogrammet är tvärvetenskapligt och öppet för dig med intresse för klimatfrågan och en valfri kandidatexamen.

Utbildningsupplägg

Det är en unik klimatutbildning där du använder dina tidigare ämneskunskaper för att profilera dig inom klimatområdet. Studenter från olika ämnesområden deltar. Detta medför att ni ser på klimatfrågan ur olika perspektiv. Vi använder oss av universitetets samlade kompetens om klimatförändringen och dess konsekvenser samt olika typer av åtgärder för att förebygga och minska konsekvenserna. Det ger dig både bred och användbar kunskap för ditt framtida arbetsliv.

Under de två åren läser du kurser som bland annat ger dig:

·         en naturvetenskaplig förståelse för klimatet och dess förändring

·         kopplingar mellan klimatfrågan och viktiga samhälls- och miljöfrågor

·         grundläggande förståelse av samhällsvetenskapliga perspektiv på klimatpolitisk styrning och förvaltning

·         kunskap inom hållbar samhällsplanering med fördjupningar och praktiska exempel på hur denna planering bedrivs

·         viktiga metoder för klimatstrategiskt arbete såsom livscykelanalys, risk- och sårbarhetsanalys

Kompetens och arbetsmarknad

Efter avslutad utbildning inom tillämpad klimatstrategi kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Beroende på din inriktning kan du arbeta t.ex. som projektledare, doktorand, konsult, samhällsplanerare, klimatcoach, handläggare, förhandlare, sakkunnig eller klimatstrateg.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/masterprogram/tillaempad-klimatstrategi

Film med tidigare studenter

Möt Oscar och Isabelle, tidigare studenter på naturvetenskapliga kandidatprogrammet, miljövetenskap. I filmen berättar Oscar om sitt jobb som miljökonsult på ÅF. Isabelle, som även läst en master i miljö- och hälsoskydd, berättar om sitt arbete som miljöinspektör på Landskrona Stad.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.cec.lu.se

Yvonne Persson

Studievägledare

+46 46 222 37 82

yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessuton krävs Svenska B och Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 6 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram är 290 000 SEK.